czwartek, 16 października 2014

Rok 2014 Rokiem CZYTELNIKA!


Rok 2014 ustanowiono "Rokiem Czytelnika". Organizacje zrzeszające bibliotekarzy, księgarzy, wydawców i drukarzy chcę w ten sposób uczcić 650 lat działań na rzecz książki. Sześć i pół wieku temu powstało właśnie stanowisko stacjonariusza, który organizował wytwarzanie, udostępnianie
i rozprowadzania kopii ksiąg (wówczas jeszcze rękopiśmiennych), pełniących tym samym funkcję wydawcy, księgarza i bibliotekarza. Tę datę współczesne środowisko ludzi książki uznaje za początek swoich dzisiejszych zawodów - za początek służby książce w Polsce. Ten Jubileuszowy Rok 2014 ma być czasem wzmożonych i zintegrowanych działań na rzecz wzrostu czytelnictwa oraz poszerzania wiedzy społecznej o książce pod hasłem
650 LAT W SŁUŻBIE KSIĄŻKI.

Więcej informacji na stronie:
650 lat w służbie książki

Zapraszam do obejrzenia prezentacji:
http://pliki.sbp.pl/prezentacje/650/650-lecie_prezentacja_lekka.pdf


źródło: http://www.sbp.pl/650