piątek, 17 stycznia 2014

Konkurs na ferie

Konkurs z okazji 130. rocznicy urodzin Kornela Makuszyńskiego 

W styczniu obchodzimy 130. rocznicę urodzin Kornela Makuszyńskiego – znanego pisarza książek dla dzieci. Dlatego też zachęcam do udziału
w konkursie.

Klasy I - III
 Uczniowie klas I wykonują pracę plastyczną dowolną techniką przedstawiającą najbardziej znanego bohatera komiksów Kornela Makuszyńskiego – Koziołka Matołka. Termin oddania prac do biblioteki szkolnej upływa 3 lutego 2014 r.

Klasy IV - V
Uczniowie wykonają samodzielnie pacynkę, laleczkę, kukiełkę Koziołka Matołka.  Termin oddania prac do biblioteki szkolnej upływa 3 lutego 2014 r.

Klasy VI
Uczniowie tych klas mogą wziąć udział w turnieju wiedzy 
o „Szatanie z 7 klasy”. Wymagana jest znajomość książki „Szatan z 7 klasy” i biografii autora. Nagrodzeni zostaną uczniowie, którzy osiągną najlepsze wyniki. Eliminacje odbędą się  28 lutego 2014 r.

  
Zapraszamy do zabawy!