czwartek, 17 października 2013

Regulaminy konkursów

Z okazji
Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych 
zapraszamy uczniów klas
I – VI do wzięcia udziału
w konkursach:

REGULAMINY KONKURSÓW:

Konkurs plastyczny pt.:
 „Logo biblioteki szkolnej”

1. Cele konkursu:
·        rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania książką i biblioteką
·        promowanie czytelnictwa
·        wdrażanie estetyki i pomysłowości podczas wykonywania prac
2. Format pracy i technika wykonania jest dowolna.
3. Termin składania prac: 31 października (czwartek) 2013r. w godzinach otwarcia biblioteki.
4. Praca musi być podpisana imieniem, nazwiskiem oraz klasą.

Konkurs plastyczny pt.:
„Laurka dla biblioteki szkolnej”

Co to jest „logo” ?

LOGO to znak graficzny spełniający rolę informacyjną, poprzez skrótowe, ale łatwo zauważalne i łatwo zapamiętywane przedstawienie symbolu instytucji lub organizacji. LOGO musi być przede wszystkim czytelne, dlatego powinno mieć niezbyt skomplikowane kształty oraz niewielką liczbę kolorów.

1.     Cele konkursu:
·        zaprojektowanie logo biblioteki szkolnej
·        rozwijanie kreatywności i zdolności plastycznych, wyobraźni
·        zachęcenie uczniów do korzystania z biblioteki
·        propagowanie działalności biblioteki szkolnej wśród społeczności szkolnej
·        wzmacnianie więzi ze szkołą
2.     Prace należy wykonać na formacie A-4, dowolną techniką plastyczną.
3.     Logo musi zawierać nazwę instytucji (Biblioteka Szkoły Podstawowej Nr 20 itd.). Powinny się w nim zawierać również elementy kojarzące się z biblioteką.
4. Termin składania prac: 31 października (czwartek) 2013r. w godzinach otwarcia biblioteki.
5.     Praca musi być podpisana imieniem, nazwiskiem oraz klasą.
6.     Jury w ocenie projektów będzie brało pod uwagę: estetykę i oryginalność wykonania, adekwatność do tematu oraz pomysłowość.

Konkurs literacki na najciekawsze hasło zachęcające do czytania książek
i odwiedzania biblioteki szkolnej

1.     Zadanie konkursowe polega na ułożeniu sloganu – hasła zachęcającego do czytania książek i odwiedzania biblioteki szkolnej.
2.     Termin składania prac: 31 października (czwartek) 2013r. w godzinach otwarcia biblioteki.
3.     Praca musi być podpisana imieniem, nazwiskiem oraz klasą.
4.     Mile widziane slogany, hasła przedstawione w ciekawej formie graficznej.


Wszystkie prace znajdą się na wystawie,
a najciekawsze zostaną nagrodzone!